Wat is het verschil tussen de onderwijsplannen A, B, C en X?

A: Met de A-methode volg je de leerlijn uit de methode. De lessen zijn geoptimaliseerd voor het gebruik op Snappet. Dat betekent dat ze een vaste lesopbouw hebben en korter zijn. Op die manier is er meer tijd voor adaptief werk en extra instructie. Uit de praktijk blijft dit voor zowel leerkrachten als leerlingen veel overzichtelijker is. Daarnaast behalen leerlingen die met deze lessen werken meer leeropbrengst omdat zij veel meer op hun eigen niveau aan het werk zijn.

B: Met een B onderwijsplan geef je les op basis van leerdoelen, los van een methode. Alle leerdoelen van het leerjaar dat je hebt geselecteerd staan voor je klaar in je onderwijsplan. Je geeft één klassikale les per leerdoel en gaat daarnaast lesgeven op basis van de behoefte van de leerlingen.

C: Met de C-methode volg je de methode volledig. De lesopbouw is hetzelfde als in de boeken en er komen meerdere leerdoelen in een les aan bod.  

X: De onderwijsplannen met een X zijn bedoeld als extra, bijvoorbeeld Cito onderwijsplannen. Deze kun je voor een bepaalde periode klaarzetten om bijvoorbeeld te oefenen met de Cito vraagstelling of om inzicht te krijgen in het niveau van de leerlingen voor de belangrijkste doelen van Cito.

Je kunt altijd van onderwijsplan wisselen, zonder dat er gegevens van leerlingen verloren gaan.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen