Wat zijn werkwijzen?

Binnen Snappet zijn er vier veel voorkomende, effectieve werkwijzen in de klas die recht doen aan de grote verschillen tussen scholen, leerkrachten, klassen en leerlingen. Elke werkwijze geeft winst voor het leerresultaat. Een werkwijze is de manier waarop je Snappet in jouw klas inzet. Je vindt de werkwijzen op verschillende plekken in je dashboard. Kies de werkwijze die het best bij jou en jouw klas past. 

Er zijn vier werkwijzen:

 1. Lesgeven met directe feedback
  Leerlingen maken alleen vooraf bepaalde lesopgaven.
 2. Verwerken op eigen niveau
  Lessen met ruimte voor verwerking op eigen niveau
 3. Werken aan eigen achterstanden
  Naast de lessen ruimte voor het wegwerken van eigen achterstanden
 4. Gerichte extra instructies
  Gericht inzetten van extra instructies waar nodig

Bij het activeren van het vak kun je aangeven volgens welke werkwijze je van plan bent te gaan werken. Dit helpt je om de juiste methode klaar te zetten. Dat is de basis om volgens een bepaalde werkwijze te gaan werken. Volgens welke werkwijze je daadwerkelijk werkt, vind je terug in de werkwijzenpagina in je dashboard. Deze vind je als je rechts boven in op je klasnaam klikt en vervolgens op 'Werkwijzen'. Hier vind je per werkwijze een korte uitleg, een video en de mogelijkheid om een gesprek in te plannen. 

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen