Hoe kan ik het streefniveau aanpassen?

Ga in je dashboard naar Analyseren en klik dan via het klasoverzicht door naar het leerlingoverzicht van een leerling. Klik in het kader van Groei op Toon grafiek. Klik op het schuifje bij Streefniveau automatisch bijwerken om het streefniveau te wijzigen.

Zorg ervoor dat je het streefniveau niet te veel aanpast, het moet wel haalbaar blijven voor de leerling. We adviseren om het streefniveau op of net boven (maximaal 5%) de huidige vaardigheid te zetten. Bedenk goed wat je van een leerling kunt verwachten en bespreek dit met de IB'er van je school.

Als je het streefniveau op 'automatisch bijwerken' laat staan, past Snappet het streefniveau elke maand automatisch aan op basis van de huidige vaardigheid van de leerling.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen