Ik wil een leerling bepaalde lesstof opnieuw laten doen. Hoe doe ik dat?

Als er voor een heel schooljaar gegevens gewist moeten worden, kun je mailen naar de servicedesk via service@snappet.org. Vermeld in je mail om welke leerling uit welke groep het gaat en welk vak, methode, versie en schooljaar gewist moet worden.

Op het moment dat een leerling groep 3 of 4 nogmaals doet (of het afgelopen schooljaar voor het eerst met Snappet gewerkt heeft), kan er het beste een nieuw account aangemaakt worden voor deze leerling. Dit account is dan automatisch leeg. Op deze manier wordt er ook weer een zo betrouwbaar mogelijk beeld opgebouwd wat betreft de vaardigheidsscores. De contactpersoon van de school kan via de activatiepagina een nieuw account aanmaken voor deze leerling.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen