Hoe en wanneer zet ik een reservetablet in?

Een reservetablet kan ingezet worden als een tablet van een leerling niet functioneert of wanneer er een nieuwe leerling op school is gekomen. In het laatste geval zal het nieuwe leerlingaantal ook nog per mail doorgegeven moeten worden. De procedure is als volgt:

  1. Genereer een activatiecode via het leerkrachtdashboard van de groep waarvoor je een reservetablet in wilt zetten, via "Instellingen - Tablet - Genereer activatiecode".
  2. Zet de reservetablet aan door de aan/uitknop (rechtsonder) even ingedrukt te houden.
  3. De tablet dient verbinding te hebben met het juiste Wi-Fi netwerk.
  4. Druk op de knop “Snappet” in het hoofdmenu.
  5. Voer de activatiecode in.
  6. Selecteer de leerling uit de lijst.

Je kunt de defecte tablets apart houden. Om te voorkomen dat er leerlingen zonder tablet komen te zitten worden er nieuwe reservetablets verstuurd als er per 2 klassen nog 1 reservetablet op school aanwezig is. In het geval dat een school bijvoorbeeld 4 klassen heeft dan kan de school contact met ons opnemen als er nog 2 reservetablets inzetbaar zijn.

We verzoeken in dit soort situaties telefonisch contact op te nemen. We zullen de defecten telefonisch met je bespreken. Soms kunnen de tablets nog op afstand worden hersteld. Mochten de tablets omgeruild moeten worden, kan dat vaak binnen 2 werkdagen.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen