Hoe maakt een school afspraken met Snappet over het verwerken van (persoons)gegevens?

In een zogenaamde Verwerksovereenkomst spreekt een school met Snappet af welke opdracht een school geeft voor het verwerken van (persoons)gegevens en om welke gegevens het gaat. Deze Verwerkersovereenkomst is een onlosmakelijk onderdeel van de algemene overeenkomst tussen een school en Snappet. Kijk hier voor de laatste versie van deze overeenkomst inclusief de Verwerkersovereenkomst.

Door met Snappet te werken, voldoet een school heel gemakkelijk aan alle relevante wet- en regelgeving (o.m. rondom privacy).

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen