Wat betekenen de plus- en mingetallen bij de opgaven?

Tijdens de zelfstandige adaptieve verwerking krijgt elke leerling per opgave te zien wat zijn of haar voor- of achteruitgang is door middel van een plus- of minscore. Deze score wordt altijd berekend ten opzichte van het eigen niveau. Als een leerling een moeilijke opgave goed maakt, gaat hij of zij vooruit.

Hierdoor ligt niet van te voren vast welk positief of negatief getal het maken van een opgave oplevert. Dit is verschillend per opgave én per leerling. Het geeft de leerlingen inzicht in voor- en achteruitgang ten opzichte van het eigen niveau. De leerlingen zien dus ook welke invloed bijvoorbeeld gokken heeft op het de eigen vooruitgang.

Als leerkracht kan je via het dashboard ook voortdurend de voortgang van de leerlingen blijven volgen. In rood staan de leerlingen die in de geselecteerde periode achteruit gingen ten opzichte van het eigen niveau en in groen staan de leerlingen die vooruit gingen in de geselecteerde periode. Op deze manier kan je direct de leerlingen begeleiding bieden die dit nodig hebben. Wanneer je doorklikt, is precies af te lezen op welke doelen en opgaven de voor- of achteruitgang gebaseerd is en wat voor soort fouten de leerlingen hebben gemaakt. Het blauwe getal geeft aan hoeveel opgaven de leerling gemaakt heeft.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen