Wat zijn werkwijzen en hoe werkt het?

Een werkwijze is de manier waarop je Snappet inzet in jouw klas. Er zijn meerdere effectieve werkwijzen in de klas die recht doen aan de grote verschillen tussen scholen, leerkrachten, klassen en leerlingen. Elke werkwijze maakt het mogelijk om een verbetering van het leerresultaat te bereiken in je klas.

Er zijn vier werkwijzen:

  1. Lesgeven met directe feedback: leerlingen maken alleen vooraf bepaalde lesopgaven.
  2. Verwerken op eigen niveau: leerlingen maken lesopgaven met ruimte voor verwerking op eigen niveau (door middel van adaptieve opgaven).
  3. Werken aan eigen achterstanden: leerlingen maken lesopgaven met ruimte voor verwerking op eigen niveau en wegwerken van eigen achterstanden.
  4. Gerichte extra instructies: leerlingen maken lesopgaven met ruimte voor verwerking op eigen niveau en wegwerken van eigen achterstanden, en extra instructies worden waar nodig gericht ingezet.

Hoe je je lessen geeft en hoeveel (adaptieve) opgaven de leerlingen maken, bepaalt volgens welke werkwijze je werkt. Je ziet deze werkwijze terug in je dashboard: rechtsboven in beeld en op de werkwijzenpagina. Je kunt van werkwijze veranderen door jouw gebruik van Snappet te veranderen. Laat de leerlingen bijvoorbeeld meer adaptieve opgaven maken (werkwijze 2), zet werkpakketten klaar (werkwijze 3) en geef gerichte extra instructies (werkwijze 4).

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen